Prace na ul. Wiśniowej wkraczają już w ostatni etap wykończeniowy