Pierwsze przygotowania do rozpoczęcia budowy , grodzenie działki na ul. Mokrej ,,Osiedle Park Leśny "