Przygotowanie i utwardzenie terenu , przed rozpoczęciem prac fundamentowych na ul. Mokrej