Ewewacje oraz zagospodarowanie terenu ,,Osiedle Jeżynowe "